Projektové územie

Územie realizácie projektu

Projekt sa bude realizovať vo výbere 7 modelových území (prehľad v tabuľke), ktorý zahŕňa 7 chránených vtáčích území (ďalej CHVÚ), v ktorých sú kritériovými druhmi dravce a sovy tak, aby boli pokryté základné typy krajiny: lesné prostredie, poľnohospodárska krajina; vysokohorské prostredie, nížina; mokrade, skalné prostredie.

Tab. Prehľad vybraných modelových CHVÚ s kritériovými druhmi dravcov a sov

CHVÚ

Krajinný typ

Počet kritériových druhov dravcov a sov

Kritériové druhy dravcov a sov

Ďalšie druhy dravcov a sov

Navrhovaná výmera [ha]

Dolné Považie
(vyhlásené CHVÚ)
poľnohospodárska krajina 2 Circus aeroginosus, Falco vespertinus Circus pygargus 35 907
Dunajské luhy nížina, močiare, luh 2 Haliaeetus albicilla, Milvus migrans Circus aeuruginosus 18 845
Laborecká vrchovina listnaté lesy 3 Milvus milvus,  Aquila pomarina, Strix uralensis Pernis apivorus 107 736
Malé Karpaty (vyhlásené CHVÚ) listnaté lesy 3 Aquila heliaca, Falco cherrug, Pernis apivorus Falco peregrinus, Bubo bubo 55 764
Strážovské vrchy skalné prostredie 2 Falco peregrinus, Bubo bubo Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Aegolius funereus 59 586
Veľká Fatra vysokohorské prostredie 4 Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus Pernis apivorus, Bubo bubo, Strix uralensis 60 480
Nízke Tatry vysokohorské prostredie 4 Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus Pernis apivorus, Aquila pomarina 96 951

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF