Projekt "Dravce a sovy v sústave CHVÚ"

Nová príručka "Ochrana hniezd v praxi"

 

10. jún 2014

Ako jeden z výsledkov spolupráce Ochrany dravcov na Slovensku a BirdLife Österreich v rámci projektu CORO-SKAT vznikla príručka „Ochrana hniezd v praxi“, ktorá ako dúfame, poslúži lepšej ochrane hniezd a biotopov vzácnych druhov dravcov. Brožúra vznikla ako slovenský preklad rakúskej brožúry „Horstschutz – ein Leitfaden“ pričom texty boli upravené podľa slovenských reálií.

 

V prípade záujmu Vám brožúru radi zašleme poštou.

 Publikacia Ochrana hniezd v praxi

Knižničný fond stále k dispozícii

 

9. jún 2014

 

Už niekoľko rokov je Vám k dispozícii knižničný fond Ochrany dravcov na Slovensku v našich priestoroch na Kuklovskej 5 v Bratislave – Karlovej Vsi. Odbornú literatúru z odborov ornitológia alebo biológia ochrany prírody poskytujeme na bezplatnú prezenčnú alebo absenčnú výpožičku študentom príbuzných odborov, našim členom a ostatným záujemcom.  Bucherei RPS 1 

Viac info a kontaktný formulár TU.

 

 

 

Vyšli nové články publikujúce výsledky projektu CORO-SKAT

Vyšli nové články publikujúce výsledky projektu CORO-SKAT. Ponúkame Vám zoznam doterajších publikácií vydaných v rámci projektu:

Februar 2016

Vyšiel nový článok ako výstup projektu CORO-SKAT v rámci udržateľnosti projektových aktivít. Článok podrobne modeluje habitatové preferencie kuvika obyčajného v ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Pozrite si online tu. Ak by od Vám bol prístup k článku zo strany prevádzkovateľa webu zamietnutý, napíšte nám, pošleme Vám ho v PDF.

Scale-dependent habitat associations of a rapidly declining farmland predator, the Little Owl Athene noctua, in contrasting agricultural landscapes

obr. 1 kuvik obycajny martin dobry

Máj 2016

Výsledky našej práce v oblasti monitoringu a ochrany kuvika obyčajného si pozrite na prezentácii z konferencie Sýček obecný v ČR – monitoring a praktická ochrana 2016.

Súčasný stav populácie kuvika obyčajného a jeho praktická ochrana na Slovensku

obr. 2 kuvik obycajny jozef chavko

November 2015

Naše dáta, ciele a súčasný stav poznania populácie kuvika obyčajného na Slovensku, výsledky projektov a ochranárskych aktivít sme prezentovali na jednej z najlepších britských univerzít. Špičkoví vedci nám odovzdali svoj feedback, ako ďalej postupovať a aké možnosti štatistického spracovania našich dát vidia. Pozrite si prezentáciu z tejto udalosti.

The Little Owl – the story, data, questions

University of St. Andrews CREEM seminar, October 2015

November 2014

Výsledky rádiovej telemetrie kuvika obyčajného ktorá bola realizovaná v rokoch 2011 a 2013 na Záhorí v rámci projektu CORO-SKAT sme prezentovali na konferencii Zoológia 2014 v Prešove. Pozrite si našu prezentáciu z tejto konferencie.

Lovné biotopy kuvika obyčajného (Athene noctua) v mimohniezdnom období v poľnohospodárskej krajine strednej Európy

Jun 2014

Sokol rároh a krajina – riziká a využívanie biotopov prosím

obr. 6 sokol raroh  J.chavko

obr. 7 sokol raroh J.Chavko

Jun 2014

Prinášame Vám článok sumarizujúci stav populácií vybraných druhov dravcov v Pomoraví v rokoch 2011 – 2014. Článok vznikol v spolupráci s rakúskymi partnermi a je v angličtine.

Morava River as the important area for raptor populations – concentration areas

obr. 5 orol kralovsky. jozef chavko

obr. 6 sokol raroh  J.chavko

obr. 3 kana popolava lucia keckesova

 

Abundance of raptors and habitat preferences of the common buzzard Buteo buteo and the common kestrel Falco tinnunculus during the non-breeding season in an agricultural landscape (Western Slovakia)

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Movements of a juvenile red kite Milvus milvus in the border zone of Austria, Slovakia and the Czech Republic

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Communal roosting and the seasonal dynamics of the hen harrier Circus cyaneus in the Záhorie region

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Nesting and non-nesting occurrence of the short-eared owl Asio flammeus in the Záhorie region (SW Slovakia)

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Movements of imperial eagle Aquila heliaca juveniles and description of monitored areas in the border zone between Austria, Hungary and Slovakia

Slovak Raptor Journal 8/2014

 

Die Brutpopulation der Wiesenweihe Circus pygargus (Linnaeus 1758) im nordöstlichen Waldviertel (Niederösterreich) 2000–2011

Egretta 53, 2014

Egretta je online, článok na vyžiadanie:http://www.birdlife.at/publikationen/egretta.html

 

The abundance of the little owl (Athene noctua) in Podunajská rovina lowland in 2009 and 2010

Slovak Raptor Journal 5/2011

 

Rozšírenie kuvika obyčajného (Athene noctua) vo vybraných oblastiach Čiech a Slovenska

Zoologické dny Olomouc 2012, Conference

 

K stavu populácie, trendom a metóde zisťovania prezencie kuvika obyčajného (Athene noctua) na Slovensku

Aplikovaná ornitológia Zvolen 2012, Conference

 

Opätovný nález stromového hniezda husi divej (Anser anser) v Pomoraví

CREX 31, 2012 (Článok zašleme na vyžiadanie – nemáme práva ho elektronicky publikovať)

 

Čítať ďalej: Vyšli nové články publikujúce výsledky projektu CORO-SKAT

Podkategórie

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF