Projekt "Dravce a sovy v sústave CHVÚ"

Moravské kuviky cestovali do Skalice, posilnia ubúdajúcu záhorskú populáciu

 

Skalica, 12. septembra 2013

 

Štyri mláďatá kuvikov obyčajných, ktoré sa tento rok vyliahli chovnému páru v moravských Bartošoviciach putovali pred niekoľkými dňami do Skalice, kde posilnia miestnu populáciu. Tento druh sovy sa z nášho územia vytráca. Na Záhorí sa vyskytuje ešte na posledných lokalitách medzi Skalicou a Holíčom.

Kuvik obyčajný bol ešte pred tridsiatimi rokmi na Slovensku bežne rozšírený. Zmenami v obhospodarovaní krajiny sa podmienky preň zhoršujú a z veľkej časti, hlavne severného a stredného Slovenska úplne vymizol. Najpočetnejšie populácie sa dnes vyskytujú na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, kde vládnu miernejšie zimy s kratšie trvajúcou snehovou pokrývkou. Aj to je jedným z kľúčových faktorov vplývajúcich na populáciu druhu. Celkovo na Slovensku hniezdi asi 600 – 800 párov tohto nočného lovca.  Očko foto Martin Dobrý 

Čítať ďalej: Moravské kuviky cestovali do Skalice, posilnia ubúdajúcu záhorskú populáciu

Hniezdne mapy vybraných druhov dravcov Niederösterreich

Jedným z hlavných cieľov projektu CORO-SKAT je zabezpečiť efektívne ochranárske opatrenia pre cieľové druhy. Nevyhnutným predpokladom pre tento krok je poznanie stavu populácií a ich rozšírenia. Ochrana má byť následne koncentrovaná do hlavných centier rošírenia jednových druhov. S cieľom identifikácie týchto oblastí  sú v rámci projektu realizované viaceré programy monitoringu, no sú zhodnocované a využité i doteraz známe dáta. Komplex dát je následne diskutovaný s expertmi pre ten ktorý druh a ten ktorý región. Do práce sú zapojený nasledovní experti: Hans-Martin Berg, Michael Bierbaumer, Manuel Denner, Konrad Edelbacher, Helmut Jaklitsch, Richard Katzinger, Johannes Laber, Matthias Schmidt, Jakob Pöhacker, Leopold Sachslehner, Stefan Wegleitner, Gábor Wichmann, Thomas Zuna-Kratky. Práca v prostredí GIS - Günther Klonner. 

Výsledkom sú mapy rozšírenia druhov v severo-východnej časti Rakúska.

20130531 WK gesamtuebersicht     

 

Všetky mapy si prosím pozrite na http://www.birdlife.at/coro-skat/arten/karten/index.html

Mapy rozšírenia cieľových druhov v slovenskej časti projektovej oblasti nájdete na http://www.birdlife.at/coro-skat/sk/pre-media/Mapy-rozsirenia-cielovych-druhov-za-rok-2012.html

 

 

Ak by kuvik prinášal smrť, boli by sme na Záhorí nesmrteľní

Ani tento rok nebolo pátranie po kuvikovi na Záhorí úspešné. Napriek snahe ornitológov sa nepodarilo zistiť žiadnu novú lokalitu a kuvik naďalej ostáva v tomto regióne mimoriadne vzácnym druhom na hranici úplného vymiznutia. Jeho výskyt bol potvrdený len na štyroch lokalitách pri Skalici. Pritom len pred niekoľkými desaťročiami bývala táto drobná sova bežnou súčasťou poľnohospodárskych dvorov, pasienkov, sadov a parkov. Jeho spolužitie s človekom bolo také časté, že preniklo i do ľudovej slovesnosti – každý z nás pozná poveru o tom, že volanie kuvika privoláva smrť. Za jej vznikom stojí len zhoda okolností. Kuvik často chytá hmyz, ktorý je lákaný svetlom. A v minulosti sa často svietilo celú noc práve pri lôžku ťažko chorých, či umierajúcich alebo neskôr pri karoch. A ak sa k tomu priráta i kuvikov hlas, tiché a nástojčivé volanie „púúúújd“, nebolo treba veľa fantázie na dotvorenie kuvika ako privolávača smrti.  A.noctua Surany lengyel 2012 
 Ani tento rok nebolo pátranie po kuvikovi na Záhorí úspešné. Napriek snahe ornitológov sa nepodarilo zistiť žiadnu novú lokalitu a kuvik naďalej ostáva v tomto regióne mimoriadne vzácnym druhom na hranici úplného vymiznutia. Jeho výskyt bol potvrdený len na štyroch lokalitách pri Skalici. Pritom len pred niekoľkými desaťročiami bývala táto drobná sova bežnou súčasťou poľnohospodárskych dvorov, pasienkov, sadov a parkov. Jeho spolužitie s človekom bolo také časté, že preniklo i do ľudovej slovesnosti – každý z nás pozná poveru o tom, že volanie kuvika privoláva smrť. Za jej vznikom stojí len zhoda okolností. Kuvik často chytá hmyz, ktorý je lákaný svetlom. A v minulosti sa často svietilo celú noc práve pri lôžku ťažko chorých, či umierajúcich alebo neskôr pri karoch. A ak sa k tomu priráta i kuvikov hlas, tiché a nástojčivé volanie „púúúújd“, nebolo treba veľa fantázie na dotvorenie kuvika ako privolávača smrti.  A.noctua7 Surany lengyel 2012

Čítať ďalej: Ak by kuvik prinášal smrť, boli by sme na Záhorí nesmrteľní 

Podkategórie

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF