Základné informácie o chránených vtáčích územiach

Nízke Tatry

Charakter tatranskej prírody je výsledkom zložitých vývojových procesov, klimatických výkyvov a neustálej eróznej činnosti vody, vetra a mrazu. I keď činnosť horských ľadovcov nebola tak výrazná ako v prípade Vysokých Tatier, zachovali sa tu „odkazy“ v podobe impozantných štítov, plies, skalných útvarov, či rozľahlých lesných porastov. Tento malebný reliéf spolu s pestrosťou skalných previsov, či skalných štrbín a rôznorodosťou rastlinných spoločenstiev, tvorí domov pre množstvo chránených druhov vtáctva, vrátane vzácnych druhov dravcov a sov. Práve pre tieto prírodné hodnoty boli Nízke Tatry zahrnuté medzi 41 navrhovaných chránených vtáčích území Slovenska.

Viac sa dozviete v brožúre "Dravce a sovy Chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry", ktorá je na stiahnutie nižšie, alebo v sekcii "Na stiahnutie".

 INTERAKTÍVNA MAPA VŠETKÝCH CHVÚ

 

mapa-chvu-nizke-tatry

Veľká Fatra

Veľká Fatra patrí medzi najrozsiahlejšie jadrové pohoria Slovenska, v  ktorom sa zachovalomnohotvárne a málo narušené prírodné bohatstvo. Voda, vietor, sneh a mráz vymodelovali oblý reliéf, krasové pohoria, ako aj mohutné horské chrbty, ktoré tvoria neobvyklé prostredie so vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Až 85 % územia pokrývajú zmiešané smrekovo - jedľovo-bukové lesy s vtrúseným javorom, lipou a jaseňom. Unikátom je prirodzený výskyt tisu obyčajného, ktorý dosahuje vo Veľkej Fatre najväčšie rozšírenie v strednej Európe. Zachovalé, no neprístupné lesy a skaly poskytujú útočisko mnohým chráneným druhom živočíchov vrátane vzácnych a zriedkavých druhov dravcov a sov. Práve pre tieto jedinečné prírodné hodnoty je toto územie zaradené medzi 41 chránených vtáčích území Slovenska.

Viac sa dozviete v brožúre "Dravce a sovy Chráneného vtáčieho územia Veľká Fatra", ktorá je na stiahnutie nižšie, alebo v sekcii "Na stiahnutie".

 INTERAKTÍVNA MAPA VŠETKÝCH CHVÚ

 

mapa-chvu-velka-fatra

Strážovské vrchy

Jedinečnú krajinnú štruktúru na relatívne malej ploche chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy odpradávna formujú pestré geologické, klimatické, hydrologické a pôdne podmienky. Neobvyklá geomorfologická pestrosť, vyznačujúca sa územím rozbrázdeným všetkými smermi na zložitú sieť kotlín a hlbokých údolí, umožňuje rásť mimoriadnemu bohatstvu rastlín a prežívať množstvu chránených a vzácnych druhov živočíchov. Dominujú tu impozantné porasty bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov na vápencoch. V severnej časti sa nachádzajú porasty borovíc a smrečín, v južnej časti územia sú typické teplomilné dúbravy. Tieto pestré spoločenstvá spolu s údolnými nivami, kotlinami a hornatinami sú domovom mnohých vzácnych a zriedkavých druhov dravcov a sov viazaných na skalné formácie, špecifické pre toto územie. Práve pre tieto jedinečné prírodné hodnoty je toto územie zaradené medzi 41 chránených vtáčích území Slovenska.

Viac sa dozviete v brožúre "Dravce a sovy Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy", ktorá je na stiahnutie nižšie, alebo v sekcii "Na stiahnutie".

 INTERAKTÍVNA MAPA VŠETKÝCH CHVÚ

 

mapa-chvu-strazovske-vrchy

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF